Galaktan Więcej

WSKAZANIA:

Więcej
Galaktan
Więcej

PRZED operacją

 • skład wyrobu dopasowany do potrzeb organizmu – w celu wsparcia procesów metabolicznych i immunologicznych przed zabiegiem operacyjnym;
 • unikalne połączenie arabinogalaktanu, argininy, nienasyconych kwasów tłuszczowych i nukleotydów – szerokie działanie fizjologiczne poprawiające kondycję organizmu przed operacją;
 • składniki zawarte w produkcie uczestniczą w różnych etapach gojenia ran i łącznie wykazują działanie plejotropowe – przeciwzapalne, immunostymulujące, regenerujące, przeciwdrobnoustrojowe;
 • możliwość modyfikacji dawkowania w zależności od potrzeb – bezpieczeństwo i wysoka tolerancja składników w przypadku zwiększenia dawki dobowej;
 • bez konserwantów – forma sucha (proszek).

GALAKTAN 1 to żywność o składzie dostosowanym do stanu lub ryzyka niedożywienia u osób przed zabiegami operacyjnymi oraz u osób z zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego.

PO operacji

 • skład wyrobu dopasowany do potrzeb organizmu – w celu wsparcia procesów metabolicznych i immunologicznych po zabiegu operacyjnym;
 • unikalne połączenie arabinogalaktanu, nienasyconych kwasów tłuszczowych, nukleotydów, kompleksu aminokwasów i bioaktywnych peptydów – szerokie działanie fizjologiczne przyspieszające gojenie ran i wzmacniające kondycję pacjenta po operacji;
 • składniki zawarte w produkcie uczestniczą w różnych etapach gojenia ran i łącznie wykazują działanie plejotropowe – przeciwzapalne, immunostymulujące, regenerujące, anaboliczne, przeciw-drobnoustrojowe;
 • możliwość modyfikacji dawkowania w zależności od potrzeb – bezpieczeństwo i wysoka tolerancja składników w przypadku zwiększenia dawki dobowej;
 • bez konserwantów – forma sucha (proszek).

GALAKTAN 2 to żywność o składzie dostosowanym do stanu lub ryzyka niedożywienia u osób po zabiegach operacyjnych, u osób z zaburzeniami gojenia oraz u osób z zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego.

Galaktan 1

jest przeznaczony do postępowania dietetycznego:

 • w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów chirurgicznych w okresie przedoperacyjnym;
 • w celu wsparcia układu immunologicznego u pacjentów chirurgicznych w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia w okresie przedoperacyjnym;
 • w przygotowaniu przedoperacyjnym pacjentów do rozległych zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii, kardiochirurgii, ortopedii, ginekologii, chirurgii głowy i szyi, neurochirurgii;
 • w przygotowaniu przedoperacyjnym pacjentów do zabiegów bariatrycznych (niski indeks energetyczny), w tym u pacjentów z zaburzeniami funkcji nerek;
 • w zaburzeniach funkcji przewodu pokarmowego i ich profilaktyce (chemioterapia, immunosupresja, przewlekła antybiotykoterapia);
 • w chorobach przewodu pokarmowego przebiegających z zaburzeniami mikrobioty jelitowej, jak choroby zapalne jelit, stany pooperacyjne, zespoły krótkiego jelita, przetoki jelitowe;
 • w przypadku trudno gojących się ran (odleżyny, stopa cukrzycowa, rany pooperacyjne, oparzenia) – zwłaszcza u pacjentów otyłych, z ograniczeniem podaży energetycznej i białkowej;
 • po przebytych schorzeniach przewodu pokarmowego albo innych stanach przebiegających z zaburzeniem jego funkcji, jak rzekomobłoniaste zapalenie jelit, stany po antybiotykoterapii, popromienne zapalenia jelit, stany po leczeniu biegunki podróżnych.

Galaktan 1

jest przeznaczony do postępowania dietetycznego:

 • w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów chirurgicznych w okresie pooperacyjnym;
 • w celu wsparcia układu immunologicznego u pacjentów chirurgicznych w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia w okresie pooperacyjnym;
 • w okresie pooperacyjnym u pacjentów po rozległych zabiegach operacyjnych w zakresie chirurgii, kardiochirurgii, ortopedii, ginekologii, chirurgii głowy i szyi, neurochirurgii;
 • w okresie pooperacyjnym u pacjentów po zabiegach bariatrycznych (niski indeks energetyczny), w tym u pacjentów z zaburzeniami funkcji nerek;
 • w zaburzeniach funkcji przewodu pokarmowego i ich profilaktyce (chemioterapia, immunosupresja, przewlekła antybiotykoterapia) – zwłaszcza w stymulacji procesów regeneracyjnych;
 • w chorobach przewodu pokarmowego przebiegających z zaburzeniami mikrobioty jelitowej, jak choroby zapalne jelit, stany pooperacyjne, zespoły krótkiego jelita, przetoki jelitowe;
 • w przypadku trudno gojących się ran (odleżyny, stopa cukrzycowa, rany pooperacyjne, oparzenia) – zwłaszcza u pacjentów otyłych, z ograniczeniem podaży energetycznej i białkowej;
 • po przebytych schorzeniach przewodu pokarmowego albo i ch stanach przebiegających z zaburzeniem jego funkcji, jak rzekomobłoniaste zapalenie jelit, stany po antybiotykoterapii, popromienne zapalenia jelit, stany po leczeniu biegunki podróżnych.

MECHANIZM DZIAŁANIA:

Galaktan
Galaktan
Galaktan
Immunomodulacja*
Modulacja reakcji zapalnych, stymulacja reakcji
niwelujących infekcje, hamowanie nadmiernej
destruktywnej reakcji zapalnej „burza immunologiczna”
* Immunomodulacja czyli wpływ na układ odpornościowy, jest procesem
bardzo złożonym zachodzącym nieustannie, uwarunkowany
czynnikami zależnymi i niezależnymi
Galaktan

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH:

Galaktan

ARABINOGALAKTAN

Arabinogalaktan wpływa na poprawę pasażu jelitowego i komfortu trawiennego co jest bezpośrednim wsparciem dla zdrowia jelit

Galaktan

NUKLEOTYDY

Nukleotydy wzmacniają barierę jelitową, wykazują działanie probiotyczne oraz są źródłem składników odżywczych wspomagających regenerację w stanach niedożywienia

Galaktan

KWASY OMEGA 3/6/9

Specjalnie dobrana kompozycja kwasów omega-3/-6/-9 w stosunku wagowym 2:1:1 wpływa na przywrócenie właściwych proporcji NNKT w organizmie. Ponadto kwasy omega stanowią składnik budulcowy dla komórek uczestniczących w procesach gojenia ran oraz źródło energii dla procesów metabolicznych.

Galaktan

L-ARGININA

L-arginina wspiera układ immunologiczny oraz zmniejsza odsetek powikłań infekcyjnych szczególnie u chorych po planowanych zabiegach

ROLA ODŻYWIANIA W PROCESIE GOJENIA RAN:

Proces gojenia ran jest procesem dynamicznym, w którym można wyróżnić fazy:

 • zapalną
 • ziarninowania
 • przebudowy (remodelingu).
Na poszczególnych etapach kluczową rolę odgrywają różne substancje (w większości pochodzenia egzogennego), w tym arginina. W celu utrzymania homeostazy konieczne jest dostarczenie pacjentowi odpowiednich składników odżywczych oraz zapewnienie adekwatnego indeksu energetycznego. Niedożywienie jakościowe, będące czynnikiem zaburzającym homeostazę, stanowi wśród chorych duży problem. Dotyczy on szczególnie pacjentów oddziałów chirurgicznych, u których deficyt związków odżywczych wydłuża czas pobytu w szpitalu oraz zwiększa wydatki na leczenie.

Galaktan

Na podstawie prowadzonych statystyk wykazano, że na świecie częstość występowania niedożywienia i ryzyka niedożywienia wśród hospitalizowanych chorych wynosi 30–50%, a w domach opieki nawet do 70%. Należy podkreślić, że w grupie tej u 30% pacjentów zły stan odżywienia pojawia się w trakcie pobytu w szpitalu, a u reszty (70%) hospitalizacja istotnie pogarsza stan odżywienia. W badaniach przeprowadzonych w Polsce w latach 1999–2000 wykazano, że u ponad 10% chorych wskaźnik BMI (ang. body mass index) odpowiadał niedożywieniu, a u 20% stężenie albumin w surowicy osiągało wartości poniżej normy fizjologicznej. Obserwacje pokazują, że przedłużający się pobyt w szpitalu i związane z nim niedożywienie jakościowe są przyczyną: obniżenia masy ciała i obwodu ramienia, spadku liczby limfocytów oraz stężenia hemoglobiny.

Galaktan Częstość występowania niedożywienia i ryzyka niedożywienia wśród hospitalizowanych chorych
Niedożywienie jakościowe, mogące łączyć się z deficytem kalorycznym, wiąże się przede wszystkim z niedoborami substancji odżywczych, w tym także argininy, NNKT, błonnika czy nukletotydów. Niedostateczna podaż stanowi potencjalny czynnik osłabiający proces regeneracji rany. Ostatnie doniesienia wskazują, że doustna suplementacja preparatów wieloskładnikowych o podwyższonej zawartości tych składników wpływa na: zmniejszenie powierzchni rany, objętości wysięku i przesięku oraz przyspieszenie procesu gojenia. Należy również pamiętać, że podawanie wyłącznie samej argininy jest mniej efektywne w porównaniu do stosowania jej w ramach immunożywienia. Fakt ten potwierdza brak aktywności immunomodulującej argininy przy niedostatecznej podaży energetycznej.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ...

Galaktan

PRZED operacją

 • skład wyrobu dopasowany do potrzeb organizmu – w celu wsparcia procesów metabolicznych i immunologicznych przed zabiegiem operacyjnym;
 • unikalne połączenie arabinogalaktanu, argininy, nienasyconych kwasów tłuszczowych i nukleotydów – szerokie działanie fizjologiczne poprawiające kondycję organizmu przed operacją;
 • składniki zawarte w produkcie uczestniczą w różnych etapach gojenia ran i łącznie wykazują działanie plejotropowe – przeciwzapalne, immunostymulujące, regenerujące, przeciwdrobnoustrojowe;
 • możliwość modyfikacji dawkowania w zależności od potrzeb – bezpieczeństwo i wysoka tolerancja składników w przypadku zwiększenia dawki dobowej;
 • bez konserwantów – forma sucha (proszek).

PO operacji

 • skład wyrobu dopasowany do potrzeb organizmu – w celu wsparcia procesów metabolicznych i immunologicznych po zabiegu operacyjnym;
 • unikalne połączenie arabinogalaktanu, nienasyconych kwasów tłuszczowych, nukleotydów, kompleksu aminokwasów i bioaktywnych peptydów – szerokie działanie fizjologiczne przyspieszające gojenie ran i wzmacniające kondycję pacjenta po operacji;
 • składniki zawarte w produkcie uczestniczą w różnych etapach gojenia ran i łącznie wykazują działanie plejotropowe – przeciwzapalne, immunostymulujące, regenerujące, anaboliczne, przeciw-drobnoustrojowe;
 • możliwość modyfikacji dawkowania w zależności od potrzeb – bezpieczeństwo i wysoka tolerancja składników w przypadku zwiększenia dawki dobowej;
 • bez konserwantów – forma sucha (proszek).

JAK STOSOWAĆ?

Galaktan

Sposób użycia:

 • Galaktan

  Podanie doustne

 • Galaktan

  Zawartość saszetki należy dodać do posiłku (np. kaszka na wodzie, owsianka na wodzie, kisiel, ryż na wodzie, puree, bulion oraz inne zupy bez dodatków mlecznych), wymieszać i spożyć.

 • Galaktan

  Zawartość saszetki można również wsypać do ok. 100-150 ml wody lub soku (pół szklanki), wymieszać i wypić.

 • Galaktan

  Nie należy łączyć produktu z mlekiem i przetworami mlecznymi.

 • Galaktan

  Zalecana porcja dzienna:
  1 saszetka 2 razy dziennie (rano i wieczorem)

 • Galaktan

  Produkt zaleca się spożywać przez okres 7 dni przed operacją.
  W przypadku trudno gojących się ran lub w zaburzeniach przewodu pokarmowego produkt zaleca się stosować dłużej, przy czym czas stosowania określa lekarz.


Sposób użycia:

 • Galaktan

  Podanie doustne

 • Galaktan

  Zawartość saszetki należy dodać do posiłku (np. kaszka na wodzie, owsianka na wodzie, kisiel, ryż na wodzie, puree, bulion oraz inne zupy bez dodatków mlecznych), wymieszać i spożyć.

 • Galaktan

  Zawartość saszetki można również wsypać do ok. 100-150 ml wody lub soku (pół szklanki), wymieszać i wypić.

 • Galaktan

  Nie należy łączyć produktu z mlekiem i przetworami mlecznymi.

 • Galaktan

  Zalecana porcja dzienna:
  1 saszetka 2 razy dziennie (rano i wieczorem)

 • Galaktan

  Produkt zaleca się spożywać przez okres 7 dni po operacji.
  W przypadku trudno gojących się ran lub w zaburzeniach przewodu pokarmowego produkt zaleca się stosować dłużej, przy czym czas stosowania określa lekarz.

WŁAŚCIWOŚCI?

GALAKTAN 1 to produkt przeznaczony jest dla pacjentów chirurgicznych przygotowujących się do operacji (w ramach tzw. prehabilitacji żywieniowej), jak również w przypadku pacjentów wymagających zabiegów nieplanowanych, w szczególności zalecany jest dla następujących grup pacjentów:
 • osoby z trudno gojącymi się ranami;
 • osoby otyłe lub z nadwagą;
 • osoby z zaburzeniami funkcjonowania lub chorobami przewodu pokarmowego;
 • osoby wymagające ograniczonej podaży białka (niewydolność nerek, choroby wątroby lub trzustki);
 • osoby przygotowywane do chemioterapii, stosujące leki przeciwnowotworowe, immunosupresyjne lub długotrwałą antybiotykoterapię;
 • osoby przed zabiegiem operacyjnym, u których występuje prawidłowy poziom odżywienia i białka (w celu ograniczenia nadmiernej podaży energetycznej).
WIĘCEJ
GALAKTAN 2 to produkt przeznaczony jest dla pacjentów chirurgicznych po wykonanej operacji (planowanej lub wykonanej w trybie nagłym), a w szczególności zalecany jest dla następujących grup pacjentów:
 • pacjenci po wykonanej operacji w ramach tzw. chirurgii jednego dnia;
 • pacjenci hospitalizowani po wykonanej operacji;
 • pacjenci po operacji bariatrycznej;
 • osoby z trudno gojącymi się ranami pooperacyjnymi lub ze średnim lub dużym ryzykiem takich zaburzeń;
 • osoby z zaburzeniami funkcjonowania lub chorobami przewodu pokarmowego;
 • osoby wymagające ograniczonej podaży białka (niewydolność nerek, choroby wątroby lub trzustki);
 • osoby przygotowywane do chemioterapii, stosujące leki przeciwnowotworowe, immunosupresyjne lub długotrwałą antybiotykoterapię.
WIĘCEJ